Οι άνθρωποί μας

Ο Greif δίνει ύψιστη σημασία στην προστασία, την εμπλοκή και την ανάπτυξη ενός διαφορετικού εργατικού δυναμικού . Περισσότεροι από 16.000 εργαζόμενοι εργάζονται σε περισσότερες από 265 εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκης και γραφείων σε περισσότερες από 41 χώρες.

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας σε βασικά θεμελιώδη ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η παιδική εργασία, η τήρηση των αρχών της μη διάκρισης και των ίσων ευκαιριών στο χώρο εργασίας, το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται και η ελευθερία οργάνωσης.