Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας αποτελεί μέρος του The Greif Way και παρέχει καθοδήγηση για τη λήψη δεοντολογικών αποφάσεων και τη συμπεριφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους αξιωματικούς και όλους τους υπαλλήλους μας.

Κώδικας Δεοντολογίας του Προμηθευτή

Οι προμηθευτές της Greif είναι ουσιώδεις. Παρέχουν τα υλικά και τις υπηρεσίες που κρατούν τις επιχειρήσεις μας σε λειτουργία. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουμε τους προμηθευτές μας ως ζωτικούς συνεργάτες στην επιχείρησή μας. Σε αντάλλαγμα, αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να εμφανίζουν παρόμοιες τιμές στον χώρο εργασίας, στην αγορά και στην παγκόσμια κοινότητα.

Κώδικας Δεοντολογίας του Προμηθευτή


Διεξαγωγή επιχείρησης με την εταιρεία Greif

Τυποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς Σχετικά με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τη Greif και τις θυγατρικές και θυγατρικές της.


Αντιμετώπιση ορυκτών

Ο Greif διευθύνεται από τις βασικές αρχές της επιχείρησής μας, που ονομάζεται Greif Way, και δεσμεύεται για δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές και τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Συνεπώς, είμαστε αφοσιωμένοι στο να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας για την απόκτηση με υπεύθυνο τρόπο των υλικών χρησιμοποιούμε στην κατασκευή των προϊόντων μας.


Καλιφόρνιας Διαφάνεια στον τομέα των αλυσίδων εφοδιασμού του 2010

Όπως απαιτεί ο νόμος αυτός, ο κ. Greif δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την πρόληψη και την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας στην άμεση αλυσίδα εφοδιασμού μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012.

Διαφάνεια στις αλυσίδες εφοδιασμού