Πολιτικές συμμόρφωσης

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Δεοντολογίας απαιτεί συμμόρφωση με όλους τους κανόνες, κανονισμούς και νόμους. Ο Greif έχει υιοθετήσει αρκετές πολιτικές συμμόρφωσης για την παροχή βοήθειας για την κατανόηση και την τήρηση των απαιτήσεων ορισμένων από τους πιο περίπλοκους νόμους. Αυτές οι πολιτικές συμμόρφωσης περιλαμβάνουν τα εξής: