Βαλβίδες
Βαλβίδες
Καπέλα
Καπέλα
Φιάλες
Φιάλες
Παλέτες
Παλέτες
Πλάκες ετικετών
Πλάκες ετικετών
Προστατευτικά γωνιών
Προστατευτικά γωνιών
Εικόνα Τύπος Μέγεθος Βίδα / συγκόλληση Σύνδεση Πλευρά Χρώμα στέγης Χρώμα χειρισμού Στεγανωτικό παρέμβυσμα Είδος Σχόλια
IBCP00016GG20001 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A IBCP00016GG20001 Valve Protector
IBVL00001GG20001 Butterfly 2" Screw QD EPDM Natural Red Santroprene IBVL00001GG20001 N/A
IBVL00002GG20001 Butterfly 2" Weld QD N/A Natural Red Santroprene IBVL00002GG20001 N/A
IBVL00003GG20001 Butterfly 2" Screw NPT EPDM Natural Red Santroprene IBVL00003GG20001 N/A
IBVL00004GG20001 Butterfly 2" Weld NPT N/A Natural Red Santroprene IBVL00004GG20001 N/A
IBVL00005GG20001 Butterfly 2" Weld BTR N/A Natural Red Santroprene IBVL00005GG20001 N/A
IBVL00009GG20001 Ball 2" Screw QD FKM/Viton Black Yellow Teflon Washer IBVL00009GG20001 N/A
IBVL00010GG20001 Ball 2" Screw NTP FKM/Viton Black Yellow FKM IBVL00010GG20001 N/A
IBVL00011GG20001 Ball 2" Screw QD FKM/Viton Black Yellow FKM IBVL00011GG20001 1/8" Hole Drilled in Ball
IBVL00012GG20001 Butterfly 2" Screw QD FKM/Viton Natural Black FKM IBVL00012GG20001 N/A
IBVL00013GG20001 Butterfly 2" Screw NPT FKM/Viton Natural Black FKM IBVL00013GG20001 N/A
IBVL00017GG20001 Ball 2" Screw QD FKM/Viton Black Yellow FKM IBVL00017GG20001 N/A
IBVL00019GG20001 Ball 2" Screw QD FKM/Viton Black Yellow NBR IBVL00019GG20001 Back Flow Preventer
IBVL00021GG20001 Butterfly 3" Weld S100x8 EPDM Natural Red EPDM/FKM IBVL00021GG20001 N/A
IBVL00022GG20001 Butterfly 3" Screw S100x8 EPDM Natural Red EPDM/FKM IBVL00022GG20001 N/A
IBVL00023GG20001 Ball 2" Screw QD EPDM Black Yellow EPDM IBVL00023GG20001 N/A
IBVL00025GG20001 Ball 2" Screw QD EPDM Black Yellow EPDM IBVL00025GG20001 1/8" Hole Drilled in the Ball
IBVL00026GG20001 Ball 2" Screw NPT EPDM Black Yellow EPDM IBVL00026GG20001 N/A
IBVL00027GG20001 Butterfly 2" Weld QD FKM/Viton White Black FKM IBVL00027GG20001 N/A
IBVL00028GG20001 Butterfly 2" Weld S60x6 N/A Black Red HDPE IBVL00028GG20001 Conductive
IBVL00037GG20001 Ball 2" Screw BTR EPDM Black Yellow EPDM IBVL00037GG20001 N/A
IBVL00038GG20001 Ball 2" Screw NPT FKM/Viton Black Yellow FKM IBVL00038GG20001 Back Flow Preventer
IBVL00039GG20001 Ball 2" Screw QD FKM/Viton Black Orange EPDM/FKM IBVL00039GG20001 Back Flow Preventer
IBVL00040GG20001 Ball 2" Screw QD FKM/Viton White Black EPDM/FKM IBVL00040GG20001 N/A
IBVL00041GG20001 Ball 2" Screw QD FKM/Viton White Black EPDM/FKM IBVL00041GG20001 1/16" Hole Drilled in the Ball
IBVL00042GG20001 Ball 2" Screw QD EPDM White Red EPDM/FKM IBVL00042GG20001 N/A
IBVL00043GG20001 Ball 2" Screw NTP FKM/Viton White Black EPDM/FKM IBVL00043GG20001 N/A
IBVL00044GG20001 Ball 2" Screw NTP FKM/Viton Black Orange EPDM/FKM IBVL00044GG20001 Back Flow Preventer
IBVL00045GG20001 Ball 2" Screw NPT EPDM White Red EPDM/FKM IBVL00045GG20001 N/A
IBVL00046GG20001 Ball 2" Screw S60x6 FKM/Viton White Black EPDM/FKM IBVL00046GG20001 N/A
IBVL00047GG20001 Ball 2" Screw S60x6 EPDM White Red EPDM/FKM IBVL00047GG20001 N/A
IBVL00048GG20001 Ball 2" Screw QD EPDM White Red EPDM/FKM IBVL00048GG20001 1/16" Hole Drilled in the Ball
IBVL00049GG20001 Ball 1.5" Screw QD EPDM Gray Red EPDM/FKM IBVL00049GG20001 N/A
Ball 1.5" Screw QD FKM/Viton Gray Black EPDM/FKM IBVL00050GG20001 N/A
Ball 2" Screw QD FKM/Viton Black Black EPDM/FKM IBVL00051GG20001 N/A
IBVL00055GG20001 Ball 2" Screw QD ULDPE Black Yellow FKM IBVL00055GG20001 1/16" Hole Drilled in the Ball