אחריות חברתית וקיימות

אחריות חברתית וקיימות

אחריות חברתית
מנהיגות לבטיחות • צמצום ההשפעה הסביבתית  • שיפור איכות החיים • חדשנות בר-קיימא • הזדמנויות להתנדבות

קיימות
צפו ביעדי הקיימות של גרייף לשיפור ההשפעה הסביבתית והחברתית שלה.