בשנים האחרונות גברה המודעות הגלובלית להשפעות השליליות המשמעותיות הנובעות מפעילות כרייה של מינרלים באזורים מסוימים שנפגעו מסכסוכים ואזורים בעלי סיכון גבוה. פח, טנטלום, טונגסטן, עופרת ונגזרותיהם המינרליות, וזהב ("מינרלים קונפליקטיים") שמקורם ברפובליקה הדמו

כנדרש בחוק השקיפות בקליפורניה בשרשת אספקה משנת 2010
גרייף פרסם דו"ח על הצעדים שהוא נוקט בכדי למנוע באופן מוחלט עבודות כפייה בשרשרת האספקה הישירה שלנו.
 
על פי חוק הצהרת גילוי נאות לשקיפות בקליפורניה בשרשרת האספקה משנת 2012 ואחריו חברות מסוימות המייצרות או מוכרות מוצרים במדינת קליפורניה נדרשות לחשוף את מאמציהן בטיפול בנושא העבדות וסחר בבני אדם. חוק זה מחייב כל אחת מאותן חברות לספק מידע החושף את הפעולות שלהן למיגור העבדות וסחר בבני אדם בשרשרת האספקה הישירה שלה, ובכך מאפשר לצרכנים לבצע בחירות מושכלות ביחס למוצרים שהם קונים והחברות מהן בחרו לרכוש.
לעבדות וסחר בבני אדם ישנן צורות רבות, כולל עבודות כפייה ועבודות ילדים. גרייף מינתה עובדים שיש להם אחריות ישירה על ניהול שרשרת האספקה שיישמו ויעבירו הדרכות פנימיות ומקוונות בנושא סחר בבני אדם ועבדות, במיוחד בכל הקשור לזיהוי והפחתת הסיכון בתוך שרשרת האספקה.
עובדי גרייף מבקרים במתקני הייצור של הספקים שלנו מעת לעת. הדבר מספק לחברה אפשרות לבדוק את פעולות הספקים שלנו ולשאול שאלות בנוגע להתנהלותם. נכון לעכשיו החברה לא זיהתה סיכונים של סחר בבני אדם ועבדות אצל ספקיה. 
לגרייף הסכמי אספקה והזמנות רכש הדורשות מהספקים שלנו להתחייב ככל הניתן, כי המוצרים שאנו רוכשים מהם מיוצרים תוך עמידה מהותית בכל החוקים והתקנות החלים על ספק זה, על הסחורה שנרכשת ובתנאי הייצור שלהם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את מערכת היחסים שלנו עם ספק במקרה של אי ציות לאחריות זו. נכון לעכשיו, החוזים שלנו אינם מחייבים באופן ספציפי את הספקים שלנו לאשר כי הם עומדים בחוקים הנוגעים לעבדות וסחר בבני אדם במדינה או במדינות בהן הם עושים עסקים.
כל הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים של גריף כפופים להוראות קוד התנהגות ואתיקה של Greif, Inc. המחייבים ציות לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים עליהם. הפרות קוד ההתנהגות והאתיקה כפופות למשמעת בכל הפעולות עד וכלל סיום העבודה.