התנהגות ארגונית ואתיקה

 קוד התנהגות הארגונית ואתיקה שלנו הוא חלק מה"דרך של גרייף" ומשממש כמדריך לשאלות אתיות  וקבלת החלטות בנוגע להתנהגויות לכלל העובדים בחברה.
קוד התנהגות לספק- הספקים של גרייף הם חיוניים. הם מספקים את חומרי הגלם והשירותים הנדרשים לפעילות החברה, ולכן אנו מתייחסים אליהם כשותפים חיוניים לעסק. עם זאת, אנו מצפים מספקינו להתנהג בדומה ובדומה לערכים עליהם מושתתת הקהילה העסקית הגלובאלית. עסקים עם גרייף- תנאים סטנדרטים לרכש הנוגע לרכישת טובין ושירותים על ידי גרייף וכל השותפים לה.                          קונפליקט המינרלים (Conflict Minerals) - גרייף פועלת על ידי העקרונות בסיסיים הנקראים "הדרך של גרייף" אשר מחויב לשיטות עבודה אתיות ולציות לכל החוקים והתקנות הרלוונטים. אנו נחושים לעבוד יחד עם לקוחותינו וספקינו ולאתר בצורה אחראית את החומרים מהם אנו מייצרים את מוצרינו. זאת לפי הצהרת המדיניות לקונפליקט המינרלים משנת 2018 וחוק השקיפות בשרשרת האספקה, קליפורניה 2010. כנדרש בחוק גרייף פרסמה דוחות על המאמצים שנקטה על מנת למנוע ולעצור כל עבודה בכפייה בכל שרשרת האספקה שלנו .