מדיניות קונפליקט מינרלים

בשנים האחרונות גברה המודעות הגלובלית להשפעות השליליות המשמעותיות הנובעות מפעילות כרייה  של מינרלים באזורים מסוימים שנפגעו מסכסוכים ואזורים בעלי סיכון גבוה. פח, טנטלום, טונגסטן, עופרת ונגזרותיהם המינרליות, וזהב ("מינרלים קונפליקטיים") שמקורם ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו (DRC) ומדינות סמוכות, זוהו כמוצרי פעולות כרייה כאלה שנמכרים לעולם הגלובלי. קבוצות חמושים העוסקות בפעילות כרייה ב DRC קשורות לפגיעות בזכויות אדם והפרות של החוק הלאומי או הבינלאומי, ועל פי ההערכה הן משתמשות בתמורה של פעולות הכרייה בכדי לממן סכסוכים במדינה. כנדרש בחוק הרפורמה והגנת הצרכן של דוד-פרנק בוול סטריט, ועדת ניירות הערך האמריקאית (SEC) פרסמה תקנות המחייבות חברות אמריקאיות, כולל גרייף בע"מ לדווח על השימוש במינרלים בסכסוך, במוצריהן. גרייף פועלת לפי עקרונות הליבה שלנו, הנקרא דרך Greif ומחויבת לפרקטיקות עסקיות ואתיות ולעמידה בכל החוקים והתקנות החלים עליה. לפיכך אנו מחויבים לעבוד עם לקוחותינו וספקינו לבדוק בצורה אחראית את החומרים בהם אנו משתמשים בייצור המוצרים שלנו. בכדי לעמוד בתקנות הדיווח של SEC הנוגעות למינרלים, בדקנו ונמשיך לבחון את השימוש שלנו במינרלים אלה במוצרינו ובמערכת האספקה שלנו, בהתאם לעקרונות הכלליים המפורטים ב- OECD. הכוונה לרשראות אספקה אחראיות של מינרלים מאזורי הסכסוך והסיכון הגבוה ("ההדרכה").בהתאם להנחיות, נפעל כדלקמן:
שמירה על מערכת ניהול שרשרת אספקה חזקה, לזהות ולהעריך סיכונים בשרשרת האספקה שלנו ותכנן ויישום אסטרטגיות לתגובה לסיכונים שזוהו.
כחלק ממערכת ניהול שרשרת האספקה שלנו, אנו נדרוש מהספקים שלנו לעזור לנו לעמוד בתקנות ה- SEC הקשורות למינרלים מאזורי סיכון על ידי מתן מידע מבוקש באופן סביר מעת לעת.
קביעת מדיניות מינרלים באזורי קונפליקט מאשרת את מחויבותנו לפרקטיקות עסקיות אתיות שתואמות את ההנחיות. 
לנקוט בכל בדיקת הנאותות הסבירה בתוך שרשראות האספקה שלהם כדי לקבוע את מקורם של מינרלים מאזורי קונפליקט ולעמוד בכל דרישות הדיווח של ה- SEC החלות. 
יש לשתף פעולה עם גרייף ו / או נציגיו בקשר לבדיקות באתר או לביקורות באתר של נוהלי בדיקת נאותות של ספקים ומערכות הקשורות למינרלים אלו.
התהליך של מעקב אחר מינרלים בקונפליקט דרך כל שרשרת אספקה הוא מסובך וגוזל זמן. עם זאת, גרייף מחויבת לעבוד עם לקוחותינו וספקינו כדי להבטיח יישום אפקטיבי של חקיקה זו והתקנות הנוגעות לה.