מדיוניות חברה

מדייניות החברה - מדיניות הקוד האתי והעסקי של החברה דורש יישום של כל התקנות שנקבעו בחוק. גרייף אימצה  מדיניות אתית זו  ומספקת סיוע במספר שפות  על מנת לעזור בהבנה ויישום של חוקים מורכבים יותר . חלק מהתקנות שאומצו כוללות: מדיניות נגד שוחד, סנקציות של מסחר וכלכלה, מדיניות התחרות ותחרותיות ומדיניות המסחר הפנימית . זמין בשפות הבאות: אנגלית, סינית, הולנדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית, רוסית, ספרדית, טורקית.