מדיניות ציות

קוד ההתנהגות והאתיקה שלנו מחייב ציות לכל הכללים, התקנות והחוקים. Greif אימצה מספר מדיניות ציות כדי לספק סיוע בהבנת הדרישות של כמה מהחוקים המסובכים יותר. מדיניות ציות זו כוללת את הדברים הבאים: