הקלטת סמינר מקוון

משבר פסולת פלסטיק כיצד נוכל לשתף פעולה כדי לפתור אותו