Nasi ludzie

Greif przywiązuje ogromną wagę do ochrony, zaangażowania i rozwoju różnorodności pracowników . Ponad 12 500 pracowników pracuje w ponad 200 zakładach produkcyjnych, magazynach i biurach w ponad 40 krajach.

Skupiamy nasze wysiłki na kluczowych kwestiach związanych z prawami człowieka, w tym na pracy dzieci, przestrzeganiu zasad niedyskryminacji i równych szans w miejscu pracy, na prawach pracowników.