Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Przywództwo w zakresie bezpieczeństwa Zmniejszenie wpływu na środowisko Zwiększenie środków do życia Zrównoważona innowacja Możliwości wolontariatu


Zrównoważony rozwój

Marnotrawstwo

Postęp: Osiem naszych zakładów w Ameryce Północnej osiągnęło odpływ z wysypisk śmieci w wysokości ≥90% z czterech z nich osiągnęło 100% przemieszczenia z wysypisk.

Cel: Osiągnięcie 90% zmniejszenia ilości odpadów ze składowisk dla wszystkich obiektów w Ameryce Północnej do końca roku podatkowego 2020.