Kodeks postępowania zawodowego i etyki

Nasz Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie jest częścią The Greif Way i zapewnia wskazówki dotyczące etycznego podejmowania decyzji i zachowania naszemu Zarządowi i wszystkim pracownikom.

Kodeks postępowania Dostawcy

Dostawcy Greif są niezbędni. Zapewniają materiały i usługi, dzięki którym nasze firmy działają. W związku z tym traktujemy naszych dostawców jako ważnych partnerów w naszej działalności. W zamian oczekujemy od naszych dostawców, aby wykazywali podobne wartości w miejscu pracy, na rynku i w globalnej społeczności.

Kodeks postępowania Dostawcy


Prowadzenie biznesu z Greif

Standardowe warunki zakupu dotyczące zakupu towarów i usług przez Greif i jego spółki zależne i stowarzyszone.


Conflict Minerals

Greif jest kierowany przez podstawowe zasady naszej działalności, zwane Greif Way, i jest zaangażowany w etyczne praktyki biznesowe i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Dlatego jesteśmy oddani pracy z naszymi klientami i dostawcami, aby pozyskiwać materiały w sposób odpowiedzialny używamy w produkcji naszych produktów.


California Przejrzystość w łańcuchu dostaw Act of 2010

Zgodnie z wymogami tej ustawy, Greif opublikował raport o środkach podejmowanych w celu zapobiegania i eliminowania pracy przymusowej w naszym bezpośrednim łańcuchu dostaw do 1 stycznia 2012 r.

Przejrzystość w łańcuchach dostaw