תוף 360

למד עוד ממנהל המוצר שלנו, Alain Sirejacob, על קישוט מוצר לתופי פלדה.

מבוא GCUBE

למד עוד על GCUBE IBC של Greif ממנהל המוצר העולמי, לוקה בטוני.