Greif מדווח על תוצאות הכספים 2019 והרבעון הרביעי

DELAWARE, אוהיו (4 בדצמבר 2019) – Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום על תוצאות הכספים של 2019 והרבעון הרביעי.

עיקרי שנת הכספים כוללים (כל התוצאות בהשוואה לשנת הכספים 2018 אלא אם צוין אחרת):

 • השלים את רכישת Caraustar Industries, Inc. ("Caraustar") והגדיל את הסינרגיות הצפויות של שיעור הריצה ל-70.0 מיליון דולר לפחות מההערכה המקורית של 45.0 מיליון דולר. כ-24.0 מיליון דולר של סינרגיות מומשו בשנת הכספים 2019.
 • המכירות נטו עלו ב-721.2 מיליון דולר ל-4,595.0 מיליון דולר.
 • הרווח הגולמי גדל ב-171.0 מיליון דולר ל-959.9 מיליון דולר.
 • הוצאות מס הכנסה ירדו ב-2.6 מיליון דולר ל-70.7 מיליון דולר, אך שיעור המס האפקטיבי שלנו עלה מ-24.4% ל-27.0%.
 • הרווח הנקי של 171.0 מיליון דולר או 2.89 דולר למניה מסוג A בדילול ירד בהשוואה לרווח נקי של 209.4 מיליון דולר או 3.55 דולר למניה מסוג A בדילול. הרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות (1) , של 234.0 מיליון דולר או 3.96 דולר למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של 208.7 מיליון דולר או 3.53 דולר למניה מסוג A מדוללת. ה-EBITDA המתואם (2) גדל ב-155.7 מיליון דולר ל-658.9 מיליון דולר.
 • מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת גדלו ב-136.5 מיליון דולר ל-389.5 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי המתואם (3) גדל ב-89.3 מיליון דולר ל-267.8 מיליון דולר.

• הקטנת החוב נטו ב-178.1 מיליון דולר מאז 30 באפריל 2019.

עיקרי הרבעון הרביעי כוללים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון הרביעי 2018 אלא אם צוין אחרת):

 • המכירות נטו עלו ב-244.4 מיליון דולר ל-1,232.1 מיליון דולר.
 • הרווח הגולמי גדל ב-54.2 מיליון דולר ל-259.0 מיליון דולר.
 • הוצאות מס הכנסה ירדו ב-29.7 מיליון דולר ל-12.4 מיליון דולר.
 • הרווח הנקי של 65.0 מיליון דולר או 1.09 דולר למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח נקי של 40.1 מיליון דולר או 0.67 דולר למניה מסוג A מדוללת. הרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של 73.4 מיליון דולר או 1.24 דולר למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של 64.3 מיליון דולר או 1.08 דולר למניה מסוג A מדוללת. ה-EBITDA המתואם גדל ב-45.3 מיליון דולר ל-186.8 מיליון דולר.
 • מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת ירד ב-1.8 מיליון דולר ל-195.4 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי המתואם גדל ב-1.2 מיליון דולר ל-150.2 מיליון דולר.

"צוות Greif העולמי יצא לפועל בצורה טובה למרות סביבה עסקית תעשייתית מאתגרת הן ברבעון הרביעי והן ב-2019", אמר פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל גרייף. "השגנו שינוי צעד בביצועים הפיננסיים עם רכישת Caraustar וקידמו את ההתמקדות שלנו במצוינות בשירות לקוחות ובביצוע תפעולי ממושמע סביב הפורטפוליו הגלובלי שלנו. כשאנו מביטים קדימה לשנת הכספים 2020, אנו מחויבים לנהל את התחומים שבשליטתנו כדי לנווט בהצלחה בסביבה מאקרו-כלכלית גלובלית לא בטוחה".

גש לגרסה המלאה בחלק הפיננסי של greif.com .

Share this:

לא רואה את השפה שלך?

השתמש ב-Google Translate כדי לבחור את השפה שלך מהרשימה באמצעות סרגל הכלים בראש הדף.

screenshot google translate

חפש את סרגל הכלים הזה בחלק העליון של הדפדפן שלך.