Tianjin - Steel Drums

Greif Green 300 dpi

Greif China
Tianjin – Steel Drums


No.79, Zhongnan 3rd Street, West Zone, Tianjin Economic and Technological Development Zone
Tianjin City
China

Product Information

Steel Drums In Tianjin, China

We are proud to offer Steel Drums in Tianjin, China. The address of this facility is No. 79, Zhongnan 3rd Street, West Zone, Tianjin Economic and Technological Development Zone Tianjin City, China.

Tianjin – Steel Drums
No.79, Zhongnan 3rd Street, West Zone, Tianjin Economic and Technological Development Zone
Tianjin Tianjin City -
China