Επικοινωνήστε μαζί μας

PACKAGING SUCCESS TOGETHER

Επικοινωνία Υποβολή

Η πληροφορία σου


Ερευνα προϊόντος
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την Κοινοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας της Greif


Greif Alert Line

Για να αναφέρετε ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις δεοντολογίας ή συμμόρφωσης σε εμπιστευτική και ανώνυμη βάση στη Βόρεια Αμερική, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια δωρεάν κλήση στο 877-781-9797. Εκτός της Βόρειας Αμερικής, μπορείτε να καλέσετε τον ίδιο αριθμό χωρίς χρέωση μετά την πρώτη κλήση του κωδικού για τη χώρα σας.


Βασικά στοιχεία

View Locations