Ο δρόμος Greif

Οι αρχές που καθοδηγούν την επιχείρησή μας

Οι αξίες του Greif είναι οι ίδιες, οπουδήποτε κι αν είμαστε στον κόσμο.

Ηθικά
Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη να κάνουμε ό, τι είναι σωστό. Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Greif καθοδηγεί τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας.

Ισχυρή μέσω της πολυμορφίας
Ενθαρρύνουμε και αγκαλιάζουμε την ποικιλία του πολιτισμού, της γλώσσας, της θέσης και της σκέψης μας. Οι διαφορές μας καθορίζουν αλλά δεν μας χωρίζουν. τα κοινά μας συμφέροντα μας ενώνουν. Από τους πολλούς, είμαστε ένας: Greif.

Σοβαρή για την αειφορία
Εκτιμούμε την ιστορία μας καθώς εστιάζουμε στο μέλλον μας. Χρησιμοποιούμε τους οικονομικούς, φυσικούς και ανθρώπινους πόρους με σύνεση χωρίς να διακυβεύουμε την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Δεσμευμένη στη Συνεχή Βελτίωση
Ψάχνουμε πάντα για τρόπους να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας και την Εταιρεία μας.

Τα πρότυπα που κρατάμε για εμάς

Προσωπική λογοδοσία
Το Greif είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο για ακεραιότητα. Ο λαός μας - βασισμένος, έξυπνος και αξιόπιστος - επιβεβαιώνει καθημερινά τη φήμη μας με κάθε δράση τους.

Μείστε την ειδοποίηση για την ασφάλεια
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να είμαστε ασφαλείς σε ό, τι κάνουμε. Είμαστε επιμελείς στην προστασία της δικής μας ασφάλειας καθώς και της ασφάλειας των συναδέλφων μας. Διορθώνουμε τις ασφαλείς πρακτικές ή τις συνθήκες όταν τις βλέπουμε και σταματάμε κάθε δραστηριότητα που συνεπάγεται περιττό κίνδυνο.

Σεβάσου τους άλλους
Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με τον τρόπο που θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό των πολιτιστικών τους κανόνων.

Να είστε μέρος του Solu σμού
Όταν βλέπουμε κάτι που πρέπει να γίνει, το κάνουμε. Όταν προκύψει ένα ζήτημα, εργαζόμαστε μαζί για την επίλυση. Θέτουμε τους στόχους της Εταιρείας μπροστά από τις προσωπικές μας ατζέντες στο χώρο εργασίας.

Τα πρότυπα που κρατάμε για πελάτες

Οι πελάτες της Greif είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Χωρίς αυτούς, δεν έχουμε εταιρεία.

Κατασκευάστηκε σε ποιότητα
Η ποιότητα είναι η σφραγίδα μας. Ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη.

Παραμείνετε πάνω από την καταγγελία
Αγωνιζόμαστε ειλικρινά και τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς.

Γνωρίστε και ξεπεράστε τις ανάγκες των πελατών μας
Ακούμε τους πελάτες μας να μάθουν για τις προκλήσεις τους και να τους βοηθήσουν να καθορίσουν τις καλύτερες λύσεις τους. Παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες στην εύλογη αξία.

Τα πρότυπα που διατηρούμε για τους μετόχους

Εργαζόμαστε για τους μετόχους της Greif, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας μας. Με αυτό το πνεύμα, προσπαθούμε να δημιουργούμε αξία σε όλα όσα κάνουμε.

Αύξηση της αξίας της εταιρείας μας
Οι μέτοχοι το αναμένουν. Το μέλλον μας εξαρτάται από αυτό.

Διατηρήστε τη φήμη της εταιρείας μας
Οι εταιρείες με τα υψηλότερα πρότυπα παρέχουν τις υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους τους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μία από αυτές τις εταιρείες.

Τα πρότυπα που κρατάμε για προμηθευτές

Οι προμηθευτές της Greif είναι απαραίτητοι. Παρέχουν τα υλικά και τις υπηρεσίες που κρατούν την επιχείρησή μας σε λειτουργία.

Καλλιεργήστε την αφοσίωση του προμηθευτή
Θεωρούμε τους προμηθευτές μας ως ζωτικούς εταίρους στην επιχείρησή μας.

Αναμείνετε ίση μεταχείριση
Αξιολογούμε συνεχώς όλες τις πτυχές των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζουμε. Περιμένουμε ποιότητα με δίκαιο κόστος.

Παραμείνουν απαλλαγμένοι από υποχρέωση
Δεν δεχόμαστε πλούσια διασκέδαση ή υπερβολικά δώρα από τους προμηθευτές.

Η υποστήριξη που περιμένουμε από την εταιρεία μας

Έχουμε κάποιες προσδοκίες από την Εταιρεία και η υποχρέωση της Εταιρείας είναι να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να ικανοποιήσουμε αυτές τις προσδοκίες.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
Η διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας του λαού μας είναι θεμελιώδης. Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Ίση μεταχείριση όλων
Ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνική προέλευση ή την ηλικία, κάθε εργαζόμενος της Greif θα αντιμετωπιστεί δίκαια.

Κατάλληλες ανταμοιβές
Η αποζημίωση και τα οφέλη θα είναι ανταγωνιστικά και θα αντιστοιχούν στην αξία που λαμβάνεται

Ευκαιρίες καριέρας
Η Εταιρεία θα έχει επίγνωση των ευκαιριών σταδιοδρομίας στο Greif για τους υπαλλήλους της.

Ο δρόμος του Greif είναι ο τρόπος ζωής μας. Είναι αυτός που είμαστε.